Witam Państwa na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej
Marcin Herman – Notariusz Szczytno.

Opłaty notarialne

Regułą jest, że maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu danej czynności. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Taksa notarialna opodatkowana jest 23% podatkiem VAT.

Uwaga: Do wynagrodzenia za sporządzenie aktu notarialnego doliczyć także należy taksę notarialną za sporządzenie wypisów tego aktu. Za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią taksa notarialna może być powiększona:

w porze dziennej (między godziną 8 a 20) – o 50 zł,
w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – o 100 zł
Za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.
W związku z dokonanymi czynnościami notarialnymi notariusz pobiera również opłatę sądową za dokonanie wpisu w księdze wieczystej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn.

Uwaga: Obliczenie ostatecznych kosztów czynności możliwe będzie po zapoznaniu się z dokumentami dostarczonymi do kancelarii przez Klienta. Szczegółowe informacje odnośnie kosztów czynności notarialnej uzyskacie Państwo bezpłatnie pod numerami telefonu:

tel.89 624 38 96
tel. kom 660 577 533

Rozporządzenie rządowe w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: LINK

Dokumenty

Niezbędne do dokonania czynności notarialnej dokumenty oraz dane stron powinny być dostarczone do kancelarii przed ustalonym terminem jej dokonania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Większość czynności poświadczeniowych dokonywana jest jednak na poczekaniu, bez konieczności wcześniejszego umawiania się i dostarczania dokumentów.

Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów: dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu, gdy do czynności stają osoby fizyczne, albo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych. W tym ostatnim przypadku wymagane jest również dostarczenie aktu założycielskiego/umowy spółki.

Przed przystąpieniem do dokonania czynności notarialnej każda z osób w niej uczestniczących powinna dostarczyć do kancelarii następujące dane:

imię (imiona),
nazwisko,
imiona rodziców,
seria, numer i termin ważności dokumentu tożsamości,
PESEL,
NIP,
stan cywilny,
dokładny adres zamieszkania,
w przypadku osób prawnych – pełna nazwa z danymi przedstawicieli, numer rejestru, REGON, NIP, dokładny adres siedziby.

KONTAKT

Kancelaria Notarialna
Marcin Herman

12-100 Szczytno
ul. Kościuszki 4/5

Tel.: 89 624 38 96
Tel.: 660 577 533

E mail: notariusz.herman@wp.pl

NIP: 739-339-56-99


Lex est quod notamus.

To co piszemy, stanowi prawo.

Prawo Obsługa Jakość

Witam Państwa na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej
Marcin Herman
Notariusz Szczytno.


Czynności notarialne

• Akty notarialne
• Akt poświadczenia dziedziczenia
• Poświadczenia
• Doręczanie oświadczeń
• Protokoły
• Protesty weksli i czeków
• Depozyty
• Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
• Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Kancelaria czynna:

Poniedziałek - Piątek
• 8.00-16.00

Sobota
• do uzgodnienia

W innych godzinach do indywidualnego uzgodnienia.

Opłaty notarialne

Regułą jest, że maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu danej czynności. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Taksa notarialna opodatkowana jest 23% podatkiem VAT.

Uwaga: Do wynagrodzenia za sporządzenie aktu notarialnego doliczyć także należy taksę notarialną za sporządzenie wypisów tego aktu.Za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią taksa notarialna może być powiększona:

• w porze dziennej (między godziną 8 a 20) – o 50 zł,

• w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – o 100 zł

• za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.W związku z dokonanymi czynnościami notarialnymi notariusz pobiera również opłatę sądową za dokonanie wpisu w księdze wieczystej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn.


Uwaga: Obliczenie ostatecznych kosztów czynności możliwe będzie po zapoznaniu się z dokumentami dostarczonymi do kancelarii przez Klienta. Szczegółowe informacje odnośnie kosztów czynności notarialnej uzyskacie Państwo bezpłatnie pod numerami telefonu:

Tel.89 624 38 96
Tel. kom 660 577 533


Rozporządzenie rządowe w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: LINK

Dokumenty

Niezbędne do dokonania czynności notarialnej dokumenty oraz dane stron powinny być dostarczone do kancelarii przed ustalonym terminem jej dokonania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Większość czynności poświadczeniowych dokonywana jest jednak na poczekaniu, bez konieczności wcześniejszego umawiania się i dostarczania dokumentów.

Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów: dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu, gdy do czynności stają osoby fizyczne, albo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych. W tym ostatnim przypadku wymagane jest również dostarczenie aktu założycielskiego/umowy spółki.

Przed przystąpieniem do dokonania czynności notarialnej każda z osób w niej uczestniczących powinna dostarczyć do kancelarii następujące dane:

• imię (imiona),
• nazwisko,
• imiona rodziców,
• seria, numer i termin ważności dokumentu tożsamości,
• PESEL,
• NIP,
• stan cywilny,
• dokładny adres zamieszkania,
• w przypadku osób prawnych – pełna nazwa z danymi przedstawicieli, numer rejestru, REGON, NIP, dokładny adres siedziby.

Marcin Herman

Notariusz

Aleksandra Gołaszewska

Pracownik sekretariatu

Jolanta Karwacka

Kierownik sekretariatu

KONTAKT

Kancelaria Notarialna
Marcin Herman

12-100 Szczytno
ul. Kościuszki 4/5

Tel.: 89 624 38 96
Tel.: 660 577 533

Email: notariusz.herman@wp.pl

NIP: 739-339-56-99